Professionalisering en ontwikkeling

Door medewerkers individueel of in teamverband

Medewerkers zijn de belangrijkste spil in je organisatie. De kwaliteiten van medewerkers dragen de organisatie. Door recht te doen aan twee facetten van medewerkers; de professional en de persoon, investeer je in een duurzame organisatie. Ik help organisaties individuele medewerkers en in teamverband verder te ontwikkelen. Met oog voor de persoon, hoe er geleerd wordt en waar het werkplezier zich in uitdrukt.

Trainingen, intervisie en individuele coaching zijn vormen waar ik mee werk. Specialistisch en op maat. Zoek je een bepaald onderwerp? Kijk hieronder voor de diverse trajecten, je kunt doorklikken voor de brochure. Staat jouw onderwerp er niet bij? Neem even contact op voor maatwerk.

"Angela is voor mij het voorbeeld van iemand die van haar vak een echte professie heeft gemaakt en dat graag wil over brengen aan anderen. Puur, pragmatisch, inspirerend, ontwikkelt organisatie en medewerkers naar een next level toe."

Roger Lenssen

DGA Smart Group

Meer diensten

Teamontwikkeling

Met korte interventies en oefeningen de samenwerking verbeteren

Interim werk en projecten

Betere afstemming tussen doelen, werkprocessen en competenties

Trajecten

Coachen met beelden

Coachen met Beelden

Het coachen van medewerkers vraagt een diverse aanpak, passend bij de behoefte van de medewerker en bij het kennis en vaardighedenniveau van de coach. Om meer impact te kunnen bewerkstelligen is het werken met beelden een prachtig middel. Eén beeld kan meer zeggen dat 100 woorden.

Observatie systemen

Werken met een Observatiesysteem

Een kindvolgsysteem brengt de ontwikkeling van kinderen in kaart. De gegevens zijn op elk gewenst moment beschikbaar, waardoor je gemakkelijk een groepsplan, groepsoverzicht of rapport per kind kunt oproepen. We helpen je met het implementeren van een observatiesysteem van A tot Z. Praktische tips en klant-en-klare formats.

Huiselijk geweld

Aanpak Huiselijk Geweld en Meldcode

Per jaar worden ruim 100.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Per week overlijdt één kind aan de gevolgen. Kindermishandeling tast de kern van een kind aan: het vertrouwen in zichzelf en het gevoel van veiligheid in de wereld. De gevolgen zijn vaak een leven lang.

Baby

Werken met Baby's

Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd, die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria.

Noise for boys

Make Some Noise for Boys!

Met veel van onze kinderen gaat het goed, heel goed. Sommige kinderen komen echter minder goed uit de verf, vallen buiten de boot of worden simpelweg niet begrepen. Van deze groep kinderen is het opvallend te noemen dat het met name jongens betreft.

Omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand

In het werken met mensen binnen organisatie contexten zijn er diverse belangen waar te nemen. Deze diverse belangen kunnen een verschillend perspectief werpen op onderwerpen als het inhoud geven aan een visie, werkafspraken maken en de inspanning leveren die nodig is om veranderingen door te maken in een organisatie.

Piramide

Piramide 2020

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide leer je dat het initiatief in eerste instantie bij kinderen ligt. Waar nodig begeleid je bij het spelen en leren.

Communiceren met ouders

Professioneel communiceren met ouders

Beroepskrachten zijn het visitekaartje oftewel de ambassadeurs van uw organisatie. Zij zijn in hoge mate bepalend voor het beeld dat ouders hebben van de pedagogisch didactische kwaliteit.

Veiligheid

Veiligheid is een Risico

In de kinderopvang ben je verantwoordelijk voor het kind van een ander. Veiligheid staat natuurlijk voorop.