Teamontwikkeling

Met korte interventies en oefeningen de samenwerking verbeteren

Samenwerking kan om verschillende redenen vastlopen: Teamleden communiceren niet goed meer met elkaar, botsende karakters of onderhuidse spanningen verstoren de samenwerking. Soms zijn problemen hardnekkiger, bijvoorbeeld als er sprake is van verschil van inzicht over werkwijze, een ander visieperspectief of waardenconflicten.

Teamproblemen kunnen zich uiten in pragmatische vormen: overleggen verlopen stroef, besluiten nemen is een moeizaam proces, afspraken worden niet nagekomen, teamleden nemen geen initiatief of werken te veel op eigen eilandjes.

Ik werk samen met teams om deze problemen op te lossen. We gaan niet dagenlang op de hei zitten. Ik geloof in korte interventies met daartussenin tijd om te oefenen met nieuwe manieren van samenwerken. Kijken naar jezelf en je ervaringen delen. Activeren om zelf gedragsalternatieven te bedenken. Ondersteunen bij het operationaliseren; hoe pakken we het aan. Denkend doen. Vanuit een eenduidig startpunt, beredeneert en vanuit psychologische uitgangspunten.

Wil je eerst zelf dieper onderzoeken?

Voor je mij als teamcoach inschakelt, is het wellicht goed om zelf beter zicht te krijgen op wat er in je team aan de hand is. Mail me even als je dit wilt. Niet om antwoorden te krijgen, maar om je vraagstelling helder te krijgen. Antwoorden zijn in deze fase nog niet interessant. Daarbij ligt het antwoord bij het team. Ik stuur je een analyse tool die je helpt de uitdagingen in je team in kaart te brengen. Vanuit dit onderzoek, zelf aan de slag. Want je kunt zelf meer doen dan je denkt.

Vraag hier de gratis analyse tool aan

Wil je met mij aan de slag met je team?

Geen lange theoretische uiteenzettingen. Leren door te doen. Denkend Doen. Door teamsessies waarin ervaren kan worden waar de onderstroom zit, en ja, dat kan soms schuren. Dat wat jouw team ervaart biedt de kapstok tot reflectie en verbetering.

Op basis van een analyse van het team door startgesprekken en een affiniteitenmeting, wordt er een ontwikkelplan opgesteld. Deze zal bestaan uit een combinatie van coaching, teamsessies en oefenen met nieuwe manieren van samenwerken. Het leiderschap richting het team versterken is een parallel proces bij mijn aanpak. Ik help je om de teambehoefte te duiden. Sensitief analyserend. Verder ontwikkelen van wat je team nodig heeft om te groeien.

Jouw Team, Jouw Leiderschap.

Overleg hoe een (online) teamtraject eruit kan zien of vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

“Enthousiast, treffend, creatief, verbindend... Ze heeft ons hele team uitgedaagd om vanuit waarden, de visie te formuleren. Door middel van intervisie met de directie en studiedagen met collega’s is dit een succes geworden.”

Louisa Pattiwaël

Directielid Het Middelpunt

Meer diensten

Interim werk en projecten

Betere afstemming tussen doelen, werkprocessen en competenties

Professionalisering en ontwikkeling

Door medewerkers individueel of in teamverband